Zabezpečenie dodávky a distribúcie zemného plynu pre útvary MV SR na rok 2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávky a distribúcie zemného plynu pre útvary MV SR na rok 2025
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Predpokladaný objem odobratého plynu je 112 650,870 MWh. Odberné miesta majú administratívny charakter.