Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Pohronskej Polhore, Ul. Rohozná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Pohronskej Polhore, Ul. Rohozná
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 10,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 18.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Brezno
Adresa: Námestie gen. M.R.Štefánika
97701 Brezno
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Brezno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Pozemok, parc. reg. E-KN č. 16906/1 – orná pôda o výmere 508 m2.