Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tribeč, LS Tribeč, LS Partizánske - výzva č. 08/05/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tribeč, LS Tribeč, LS Partizánske - výzva č. 08/05/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112000-5
Predpokladaná hodnota: 38 324,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 07:00
Vyhlásenie: 13.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Partizánske
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa