Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č. 43/24 Prenčov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č. 43/24 Prenčov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 15 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Prenčov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa