Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 8 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Plášťovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa