Reštaurátorský výskum exteriéru a interiéru NKP Kaštieľ Bytča s areálom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reštaurátorský výskum exteriéru a interiéru NKP Kaštieľ Bytča s areálom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 73110000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Bytča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa