OVS - bývalá reštaurácia s pozemkami - Gemer (uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok mesta)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS - bývalá reštaurácia s pozemkami - Gemer (uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok mesta)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 767 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Rimavská Sobota
Adresa: Svätoplukova
97901 Rimavská Sobota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Rimavská Sobota
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa