Ochrana zariadení pred zásahom blesku ZS7

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ochrana zariadení pred zásahom blesku ZS7
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa