Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore pediatria a neonatológia o rozlohe 47,46 m2 - Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore pediatria a neonatológia o rozlohe 47,46 m2 - Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 190,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Poliklinika Karlova Ves
Adresa: Líščie údolie 98/57
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa