DNS VAKM výzva 80/2024 pre HS Stavby (ÚV Boťany)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 80/2024 pre HS Stavby (ÚV Boťany)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 3 465,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Boťany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa