Nákup kukurice pre OZ Tatry - výzva č. 2/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kukurice pre OZ Tatry - výzva č. 2/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15700000-5
Predpokladaná hodnota: 1 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Liptovský Hrádok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa