Zmena využitia skladov na dielňu pre stolárske opravy a repas nábytku - vypracovanie PD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zmena využitia skladov na dielňu pre stolárske opravy a repas nábytku - vypracovanie PD
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 3 098,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa