Náučný chodník Inovec (stavba)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náučný chodník Inovec (stavba)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 36 549,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC s.r.o.
Adresa: 14
913 36 Selec
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Selec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa