Prestavba poľnohospodárskej budovy MHD-sklad na Stajňu pre odchov a ustajnenie koní

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prestavba poľnohospodárskej budovy MHD-sklad na Stajňu pre odchov a ustajnenie koní
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 535 147,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 18:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Lucia Rovná
Adresa: Jilemnického 885/32
97213 Nitrianske Pravno
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nitrianske Pravno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa