Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 7 062 446,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK04 - Východné Slovensko
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Dynamický nákupný systém bude rozdelený na dve kategórie: 1) Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov, 2) Nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov.