Výzva na predloženie cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom "Nálepka EF + tabuľa"

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom "Nálepka EF + tabuľa"
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Bardejov
Adresa: Radničné námestie
08501 Bardejov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Bardejov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Nálepka EF: farebná tlač 450 ks nálepiek, rozmer 75 x 75 mm, do exteriéru s povrchovou úpravou odolnou proti poveternostným podmienkam. Informačná tabuľa: farebná tlač 1 ks tabule, rozmery 400 x 300 mm, do exteriéru, z materiálu odolného proti poveternostným podmienkam.