Dodávka balenej pitnej vody

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka balenej pitnej vody
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15981000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava, Gajary, Senec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa