Obstaranie auditu kybernetickej bezpečnosti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie auditu kybernetickej bezpečnosti
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa