Oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia, Transportného inkubátora TI2000, s.n. 36150704011, meranie izolačných stavov, ND, doprava, práca : 1 kompl.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia, Transportného inkubátora TI2000, s.n. 36150704011, meranie izolačných stavov, ND, doprava, práca : 1 kompl.
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50532000-3
Predpokladaná hodnota: 2 953,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 23:59
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa