Reštaurátorská obnova 13-tich vojnových hrobov s náhrobníkmi z I.svetovej vojny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reštaurátorská obnova 13-tich vojnových hrobov s náhrobníkmi z I.svetovej vojny
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45454100-5
Predpokladaná hodnota: 9 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa