Dodávka zemného plynu na rok 2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu na rok 2025
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčín, Púchov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Na obdobie od 01.01.2025 do 01.01.2026 (12 mesiacov) v predpokladanom celkovom objeme 2 090,00 MWh.