ND žkv mechanická časť - kábel prepojovací, kruh, konzola, kolo obežné, tyč vyrovnávacia, púzdra, rameno, hriadeľ, spojka, matica ,botka zdrže, čapy, príruba

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ND žkv mechanická časť - kábel prepojovací, kruh, konzola, kolo obežné, tyč vyrovnávacia, púzdra, rameno, hriadeľ, spojka, matica ,botka zdrže, čapy, príruba
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 09:30
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa