GA666: ACCULANNIMH Batéria MINI: 1 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: GA666: ACCULANNIMH Batéria MINI: 1 ks
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31440000-2
Predpokladaná hodnota: 1 555,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 23:59
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa