Pružný vak na uskladnenie hnojovky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pružný vak na uskladnenie hnojovky
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 106 390,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Agro Insemas, s.r.o.
Adresa: 153
985 31 Trebeľovce
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Veľká nad Ipľom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa