Diagnostika pre Ramanove spektrometre TruNarc (4 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostika pre Ramanove spektrometre TruNarc (4 ks)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50412000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa