Nákup osobných motorových vozidiel do 3,5 t (62 ks vozidiel)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup osobných motorových vozidiel do 3,5 t (62 ks vozidiel)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34100000-8
Predpokladaná hodnota: 1 499 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK04 - Východné Slovensko
Miesto dodania: Humenné, Prešov, Košice, Bardejov, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stakčín
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa