Dodávka pohrebných truhiel 2/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka pohrebných truhiel 2/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39296100-4
Predpokladaná hodnota: 526 491,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa