Ťahaný postrekovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ťahaný postrekovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 83 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 18:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ľuboš Kráľ
Adresa: Biskupice 38
95701 Bánovce nad Bebravou
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bánovce nad Bebravou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa