Zjednotená podpora v súčasnosti zakúpených produktov Huawei

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zjednotená podpora v súčasnosti zakúpených produktov Huawei
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa