Doplnkový materiál - kvetinárstvo a viazareň 2/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Doplnkový materiál - kvetinárstvo a viazareň 2/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44812400-9
Predpokladaná hodnota: 21 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa