Archívny systém - regále

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Archívny systém - regále
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39132000-6
Predpokladaná hodnota: 5 490,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 23:59
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa