DNS VAKM výzva 77/2024 pre závod HS Stavby (Pichne)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 77/2024 pre závod HS Stavby (Pichne)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 743,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Pichne
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa