Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Sever - výzva č. 4/2024 (Traktorbáger pre LS 04 Turčianske Teplice)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Sever - výzva č. 4/2024 (Traktorbáger pre LS 04 Turčianske Teplice)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45112000-5
Predpokladaná hodnota: 11 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Turčianske Teplice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa