Baliaca linka na Doypack

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Baliaca linka na Doypack
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Lyo fit s. r. o.
Adresa: Cementárenská 3063/31
900 31 Stupava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Stupava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa