Modernizácia podnikania v spoločnosti Tofako plus s.r.o. – dodávkový automobil

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia podnikania v spoločnosti Tofako plus s.r.o. – dodávkový automobil
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34136000-9
Predpokladaná hodnota: 31 008,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Tofako plus s.r.o.
Adresa: Družstevná 1189/7
078 01 Sečovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Sečovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa