Pena tesniaca polyuretánová 750 ml

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pena tesniaca polyuretánová 750 ml
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa