Technická kontrola VP MC SK (volumetrickej pumpy) , ND, testovanie, meranie, nastavenie práca, doprava : 17 kompletov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technická kontrola VP MC SK (volumetrickej pumpy) , ND, testovanie, meranie, nastavenie práca, doprava : 17 kompletov
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 71356100-9
Predpokladaná hodnota: 1 790,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa