Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2024 – výzva č. 2/3263/DNS/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2024 – výzva č. 2/3263/DNS/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77200000-2
Predpokladaná hodnota: 26 728,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Šajdíkove Humence
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa