Investície do ŽV - prepravník zvierat a Priháňacia brána dojníc

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Investície do ŽV - prepravník zvierat a Priháňacia brána dojníc
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 129 241,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FirstFarms Agra M s. r. o.
Adresa: Vinohrádok 5741
901 01 Malacky
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plavecký Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa