DNS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Tribeč na roky 2022-2026_Výzva 01_05_2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Tribeč na roky 2022-2026_Výzva 01_05_2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77211000-2
Predpokladaná hodnota: 18 367,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Topoľčianky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa