Pružný vak na uskladnenie hnojovky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pružný vak na uskladnenie hnojovky
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Agro Insemas, s.r.o.
Adresa: 153
985 31 Trebeľovce
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Trebeľovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa