Kalibrácia a servis malých laboratórnych prístrojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kalibrácia a servis malých laboratórnych prístrojov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50433000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Košice, Slovenská Ľupča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa