Vypracovanie hydrogeologického posudku pre studňu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie hydrogeologického posudku pre studňu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71351913-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Krompachy, Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa