Licencia softvéru Adobe Creative Cloud

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Licencia softvéru Adobe Creative Cloud
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa