Materiál pre výcvik

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materiál pre výcvik
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 37400000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská Ľupča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa