Nákup oceľových rúr MES Bardejov - časť „B“- výzva č. 02/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup oceľových rúr MES Bardejov - časť „B“- výzva č. 02/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44164310-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Bardejov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa