Dom služieb NP č.1 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dom služieb NP č.1 (prenechanie majetku mesta do nájmu – nebytový priestor)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 224,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nováky
Adresa: Nám. SNP
97271 Nováky
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nováky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa