Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu nezákonne uloženého na k. ú. Trnava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zhodnotenie/zneškodnenie odpadu nezákonne uloženého na k. ú. Trnava
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 1 980,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 15:30
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trnava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa