Propagačný materiál (Multifunkčné zoom svietidlo (baterka))

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Propagačný materiál (Multifunkčné zoom svietidlo (baterka))
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 22462000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa