Hydraulický kľúč 4“– 13 5/8“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hydraulický kľúč 4“– 13 5/8“
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 23:59
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Plavecký Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa